Wiele kredytów hipotecznych w walucie obcej może mieć w ten sposób skonstruowaną umowę kredytową, że wysokość raty będzie zależała od aktualnego kursu danej waluty względem złotówki. Ma to oczywiście swoje konsekwencje.

Wrażliwy kurs franka szwajcarskiego

Koleje światowej gospodarki od czasu wyjścia z recesji wcale się nie uspokoiły, i dwie najpopularniejsze waluty obce, w jakich zaciągamy kredyty hipoteczne nie są zbyt stabilne. Szczególnie wrażliwy stał się kurs franka szwajcarskiego, który raz po raz niemal osiąga rekordowo wysokie notowania, po czym spada do normalnego poziomu.

Ciężko przewidzieć, czy w najbliższym czasie sytuacja się ustabilizuje, a jeśli tak, to na jakim poziomie. Faktem jest, że niektórzy posiadacze kredytów hipotecznych we frankach przeklinają los, bo wysokość raty jest bardzo nierówna, a co więcej, wykazuje raczej tendencję wzrostową.

Euro też się waha

Podobne wahania mają miejsce w przypadku euro. Europejska waluta straciła zaufanie inwestorów po tym, jak kilka krajów strefy euro zbliżyło się do granicy bankructwa. Chodzi między innymi o Irlandię, Grecję i Portugalię, z których dwa pierwsze państwa już wykorzystały unijną pomoc, natomiast prośba o pomoc ze strony Portugalskich władz spodziewana jest lada dzień.

Bank może obniżyć transzę kredytu

Pojawiają się nawet głosy, że wspólna waluta okazała się błędem, a tego typu komunikaty nigdy nie będą wpływały na kurs stabilizująco. Wykres wartości euro do złotówki skacze więc z góry na dół, a wraz z nim, z radości albo rozpaczy, skaczą kredytobiorcy, którzy dali się skusić na kredyt w euro.

Na domiar złego, w przypadku niektórych kredytów hipotecznych zmiany mogą objąć nie tylko wysokość raty, ale także wysokość poszczególnych transz kredytu. Wtedy mogą się na siebie nałożyć dwa niekorzystne zjawiska: obniżenie kwoty transzy, jeśli mówimy o tak zwanym kredycie denominowanym, oraz wzrost wysokości raty. Dzieje się tak, kiedy kurs danej waluty do złotówki jest szczególnie niestabilny, a wahania następują przy wypłacie transzy w dół i przy spłacie raty w górę.

Dlatego zaciągając kredyt hipoteczny w walucie obcej musimy mieć pewność, że nawet w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, pieniędzy z danej transzy starczy na ukończenie pewnego etapu budowy. W przeciwnym razie możemy mieć poważne kłopoty z zachowaniem płynności finansowej, a żeby taki efekt osiągnąć nie potrzeba wcale gigantycznych zmian kursu- przy takich kwotach nawet zmiana o kilka groszy może spowodować zachwianie płynności finansowej.